Rabbinic Advisory Committee

Rabbi Yosef Adler
Rabbi Herschel Billet
Rabbi Yosef Blau
Rabbi Akiva Block
Rabbi Jeremy Donath
Rabbi Pini Dunner
Rabbi Ephraim Epstein
Rabbi Shaanan Gelman
Rabbi Yaakov Gibber
Rabbi Efrem Goldberg
Rabbi Shmuel Goldin
Rabbi Uri Goldstein
Rabbi Reuven Gross
Rabbi Kenneth Hain
Rabbi Leonard Matanky
Rabbi Elazar Muskin
Rabbi Ari Perl
Rabbi Zev Reichman
Rav Yosef Zvi Rimon
Rabbi Benjamin Samuels
Rabbi Yoel Schonfeld
Rabbi Efrem Schwalb
Rabbi Allen Schwartz
Rav David Stav
Rabbi Kalman Topp
Rabbi Steven Weil
(List in formation)

Video Endorsements

Letters of Support

Ashkenazi Chief Rabbi of Israel Rav HaRashi David Lau
Sephardic Chief Rabbi of Israel HaRav HaRashi Yitzchak Yosef
Sephardic Chief Rabbi of Israel Emeritus Maran HaRishon L’Tzion Rav Eliyahu Bakshi-Doron zt’l
×